03.13. Opleiding

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0313GT96.057          Landsbesluit opleiding en examens administratieve
                                     ambtenaren belastingdienst (Pos. 792)
0313AB94.023          Landsbesluit middelbare opleiding administratieve
                                     ambtenaren* 
0313GT96.039          Studiekostenbesluit landsdienaren (Pos. 794)

 

* Doet Pos. 793 vervallen