05.01. Algemene regelingen

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0501GT95.008          Algemene politieverordening (Pos. 156)
                                     Wijziging: 1997 18 (Inwtr. 2000 11); 1997 34; 2005 5
                                     (Inwtr. 2005 44); 2011 23 (Inwtr. 2005 44);
                                    AB 2014 no. 11 (inwtr. AB 2014 no. 12); AB 2016 no. 46

                                     Uitvoering:
                                    1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 174a, derde lid)
0501GT99.002         Landsverordening vereniging en vergadering (Pos.
                                    146)
0501GT88.005         Landsverordening op verboden verenigingen (Pos.
                                    145)

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options