05.05. Identiteit

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0505GT88.014          Landsverordening legalisatie van handtekeningen (Pos.
                                     165)

                                     Uitvoering:
                                     1988  GT 50  MR. t.u.v. art. 2 (Pos. 166)
0505GT88.024          Landsverordening t.u.v. het verdrag tot afschaffing van
                                     het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten
                                     (Pos. 167)
0505AB01.008          Identiteitskaartenverordening*
                                     Wijziging: 2004 39; AB 2014 no. 11 (inwtr. AB 2014 no. 12)        

                                     Uitvoering:
                                     0505AB03.082  Landsbesluit identiteitskaarten (uitv. artt. 1,
                                     tweede lid, 2, tweede lid, 3, derde lid, en 5)
                                     Inwtr.: 2003 88

 

 

* De Landsverordening identiteitskaarten AB. 2000 no. GT 5 (Pos. 168) is hierbij ingetrokken; dientengevolge is het Landsbesluit identiteitskaarten (uitv. art. 8) (PB. 1965 133) (Pos. 169) ook komen te vervallen

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options