05.10. Geluidsoverlast*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0510GT88.022          Hinderlijke geluidenverordening (Pos. 175)
                                     Wijziging: 1997 34 

0510AB12.063          Hondenverordening***
                                     Wijziging: 2014 11

                                     Uitvoering:
                                     0510AB13.067 Regeling welzijn honden (uitv. art. 2, tweede lid) (inwtr. 2014 53)
                                     0510AB13.068 Regeling houderschap en identificeerbaarheid honden
                                     (artt. 3, derde lid, 6, zevende lid, en 7, vierde lid) (inwtr. 2014 53)

 

* Zie ook VI.2 voor Hinderverordening
** De van het eilangebied Aruba overgenomen Hondenverordening (AB. 1988 no. GT 1) (Pos. 176), laatst gewijzigd bij AB. 2014 no. 11 (inwtr. AB. 2014 no. 12) is m.i.v. de inwerkingtreding van de nieuwe Hondenverordening (AB 2012 63) komen te vervallen.

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options