08. Public safety

 • 08.01. Rampenbestrijding

  AB/GT Pos. no.          Omschrijving


  0801AB89.051          Calamiteitenverordening
                                       Inwtr.: 1992 36
                                       Wijziging: 1996 68; 1997 34

                                       0801AB92.036  Vergoedingenbesluit calamiteiten
                                       (uitv. artt. 14, tweede lid, en 17, tweede lid)

                                       1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                       toezichtuitoefening (uitv. art. 18, vijfde lid)

 • 08.02. Ontploffingen

  AB/GT Pos. no.          Omschrijving


  0802GT90.051          Landsverordening ontplofbare stoffen (Pos. 317)
                                       Wijziging: 1997 34

                                       Uitvoering:
                                       0802GT99.011  Landsbesluit ontplofbare stoffen
                                       (Pos. 318)
                                       Wijziging: 2002 5

                                       1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                       toezichtuitoefening (uitv. art. 8a, vierde lid)

 • 08.03. Stoomwezen

  AB/GT Pos. no.          Omschrijving


  0803GT92.008          Landsverordening op stoomketels (Pos. 319)
                                       Wijziging: 1994 5; 1997 33

                                       Uitvoering:
                                       Pos. 320  Stoomketelbesluit (uitv. artt. 3, onderdeel 2, 7,
                                       onderdeel 2, en 11, onderdeel 1) (PB. 1925 75)

 • 08.05. Hulpverlening bij scheepvaartongevallen

  AB/GT Pos. no.          Omschrijving


  0805GT90.049          Landsverordening hulpverlening bij scheepvaartongevallen
                                       (Pos. 315)