09.02. Openbaar wegvervoer

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0902GT95.023          Landsverordening personenvervoer (Pos. 329)
                                     Wijziging: 1997 33, 34; 2003 50*; 2013 42; 2014 11 (inwtr. 2014 12); 2014 11 (inwtr. 2014 12)

                                     Uitvoering:
                                     0902GT96.052  Landsbesluit commissie
                                     personenvervoer (uitv. art. 4, vijfde lid) (Pos. 330)

                                     0902GT97.004  Landsbesluit personenvervoer (uitv.
                                     artt. 5, tweede lid, 23, 24, 25, tweede lid, 27, eerste lid
                                     en 30, derde lid) (Pos. 331)
                                        Wijziging:  2016 22

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 34b, vierde lid)

Artikel I, onderdelen A en B treden in werking m.i.v. 5 juli 2004 
 
We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options