09.09. Uitgifte zegels*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


 

Voor bijzondere zegels zie de jaarklappers;
het Landsbesluit Standaardfrankeerzegels 1986 (I) (AB. 1989 40 0909AB89.040) is bij Lb. van 6 januari 2000
(AB. 2000 7) m.i.v. 23 januari 2000 buiten omloop gesteld
het Landsbesluit Standaardfrankeerzegel 1986 (II) (AB 1989 41 0909AB89.041) is bij Lb. van 6 januari 2000
(AB. 2000 7) m.i.v. 5 juni 2000 buiten omloop gesteld
het Landsbesluit Standaardfrankeerzegels 1987 (III) (AB 1987 38 0909AB87.038) is bij Lb. van 12 november
2001 (AB 2001 136) m.i.v. 31 januari 2001 buiten omloop gesteld
het Landsbesluit Standaardfrankeerzegels 1987 (IV) (AB 1987 78 0909AB87.078) is bij Lb. van 12 november
2001 (AB 2001 136) m.i.v. 6 augustus 2001 buiten omloop gesteld  
 

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options