Aanvraag formulieren voor vergunningen

Aanvraag ingevolge “Vestigingsverordening Bedrijven” tot het vestigen en drijven van een nieuwe zaak

Aanvraag “Vestigingsverordening Bedrijven” voor het optreden als bestuurder (directeur) of als beherende vennoot van een vennootschap

Aanvraag “Vestigingsverordening Bedrijven” voor de wijziging van een vergunning van een reeds alhier gevestigde zaak

Aanvraag “Vestigingsverordening Bedrijven” voor de intrekking van een vergunning van een reeds alhier gevestigde zaak 

Aanvraag ingevolge "Landsverordening Winkelsluiting"

Aanvraag ingevolge "Landsbesluit invoerverbod kippeneieren"

Digitaal loket

Naar het loket