AB2018No.70

  • AB2018No.70

    Dit item is gearchiveerd op 31-03-2019.
    (29-11-2018)

    LANDSVERORDENING van 29 november 2018 tot wijziging van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering (AB 1993 no. GT 33) (herziening toelatingsvoorschriften)

Document download informatie:

(Files with extention .pdf can be read by: Adobe Reader)