AB2019No.12

  • AB2019No.12

    (26-02-2019)

    LANDSBESLUIT van 21 februari 2019 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30)

Document download informatie:

(Files with extention .pdf can be read by: Adobe Reader)