01.04. Vaste colleges van advies*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0104GT92.003          Landsverordening Raad van Advies:
                                     Wijziging: 1992 108

                                     Uitvoering:
                                     0104AB02.100  Landsbesluit schadeloosstelling leden
                                     Raad van Advies**
                                     Wijziging: 2009 49
0104GT98.020          Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba (Pos.
                                     698):
                                     Wijziging: 2003 57; 2008 63 (inwtr. 2008 65)

                                     Uitvoering:
                                     0104AB88.013  Landsbesluit remuneratie leden
                                     Algemene Rekenkamer (uitv. art. 8, eerste lid):
                                     Wijziging: ***2002 3; 2013 26                                      
0104AB98.065          Ministeriële beschikking tot
                                     openbaarmaking van het reglement van orde voor de
                                     Algemene Rekenkamer Aruba (uitv. art. 10)****
0104AB87.103          Landsverordening Sociaal- Economische Raad:
                                     Wijziging: 1999 12 (Inwtr. 1999 57)

                                     Uitvoering:
                                     0104AB89.005  Lham. t.u.v. art. 18:
                                     Wijziging: 1997 44
0104AB01.073          Rechtspositiebesluit Arubaans lid van de Raad van State
                                     van het Koninkrijk*****

 

* In de Landsverordening administratieve rechtspraak (AB. 1993 45) staat voorzien
van een vaste college van advies in de vorm van een bezwaaradviescommissie
** Het Lham. t.u.v. art. 7 (AB. 1989 38: 0104AB89.038) is hierbij ingetrokken; Het
nieuwe landsbesluit werkt terug tot en met 1 november 1994; de wijziging zoals
opgenomen in AB. 2009 49 werkt terug tot en met 1 januari 2008
*** 2002 3       : In deze wijziging is een citeertitel aan het bestaande lham gegeven; deze
                     wijziging werkt gedeeltelijk terug tot en met 4 november 1994
2013 26     :deze wijziging werkt terug tot en met 1 januari 2008
**** Doet (PB. 1960 142) (Pos. 699) vervallen
***** Ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk
 

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options