02.04. Bescherming rechtsorde en staatsveiligheid*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0204AB88.018          Landsverordening politie
                                     Wijziging: 1997 34; 2003 57; 2012 26

                                     Uitvoering:**
                                     0204AB05.066  Landsbesluit ambts- en
                                     geweldinstructie politie (uitv. artt. 3, vijfde en zesde lid,
                                     en 12)***
                                     Wijziging: 2006 7

                                     0204AB88.071  Landsbesluit klachten
                                     politieoptreden (uitv. art. 3, zevende lid) Inwtr. 1992 73
                                     Wijziging: 1989 65

                                     Uitvoering:
                                     0204AB92.073  Lb. t.u.v. artt. 5 en 18

                                     0204AB11.046  Landsbesluit rechtpositie politie (uitv. art. 10, 
                                     ond. a en b)****
                                     Wijziging: 2011 77*****

                                     0204AB88.062  Landsbesluit keuring en controle
                                     lichamelijke en geestelijke geschiktheid
                                     politieambtenaren (uitv. art. 10, onderdeel c   en art. 11,
                                     onderdeel b)

                                     Uitvoering:
                                     0204AB88.107  Regeling keuringsvereisten
                                     politieambtenaren (uitv. art. 4 eerste lid)
                          
                                    0204AB11.067  Landsbesluit politieopleidingen 2011
                                    (uitv. art. 10, ond. d)******

                                    0204AB88.063  Landsbesluit kleding, bewapening en
                                    overige uitrusting politiepersoneel (uitv. art. 10, 
                                    onderdeel e, en art. 11, onderdeel d)
                                    Wijziging: 1990 42; 2009 41*******

                                    Uitvoering:
                                    0204AB88.106  Regeling kleding en
                                    uitrusting politiepersoneel (uitv. artt. 2, tweede lid, 3,
                                    eerste lid, en 4, eerste lid)
                                    Wijziging: 1991 24, 83, 125

                                    0204AB88.064  Landsbesluit aanstelling en
                                    ontslag buitengewoon agenten van politie (uitv. art. 11,
                                    onderdeel a)
                                    Wijziging: 2004 44

                                    Uitvoering:
                                    0204AB88.111  MR. t.u.v. art. 2, derde lid
                                    0204AB88.065  Landsbesluit opleiding |
                                    buitengewoon agenten van politie (uitv. art. 11, onderdeel c)

                                    0204AB88.066  Landsbesluit ambtsinstructie
                                     korpschef (uitv. art. 12)
0204GT00.003          Werk- en diensttijdenverordening politie (Pos. 127)

                                      Uitvoering:
                                      0204GT96.036  MR. t.u.v. art. 17 (Pos. 128)

0204GT96.032          Landsverordening bevordering Staatsveiligheid********
                                     (Pos. 678)
                                     Wijziging: 1997 34; 2003 57; 2008 63 (inwtr. 2008 65)

0204AB02.115          Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba
                                     Wijziging: 2003 57; 2008 63 (inwtr. 2008 65); 2012 54
                                     (inwtr. 2013 15)  2014 11 (inwtr. 2014 12); 2019 39 1; 
                                     2021 29;

                                     Invoering:
                                     2003 57  Invoeringsverordening Landsverordening
                                     Veiligheidsdienst Aruba

                                     Uitvoering:
                                     2006 14  Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties
                                     en veiligheidsonderzoeken (uitv. artt. 15, 16, derde lid, en 37)

0204AB04.040          Scheep- en luchtvaartbeveiligingsverordening
                                     Wijziging: 2012 54 (inwtr. 2013 15)

                                     Uitvoering:

                                     0204AB09.081  Haven- en luchthavenidentificatieregeling
                                     (uitv. art. 12, eerste lid)

* Voor Retributie- en legesbesluit korpspolitie Aruba zie IV.18; voor beoordeling politie zie III.1
** Het Landsbesluit Veiligheidsdienst (AB. 1988 78: 0204AB88.078) (uitv. art. 5, tweede lid, van de Landsverordening Politie) is komen te vervallen vanwege de vervallenverklaring van het basisartikel 5 in de Invoeringsverordening Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba (AB. 2003 57)
*** Het Landsbesluit gebruik geweld en veiligheidsfouillering politie (AB. 1988 60 ) (uitv. art. 3, vijfde en zesde lid) en het Landsbesluit ambtsinstructie politie (uitv. art. 12) (AB 1988 67) zijn hierbij ingetrokken
**** Het Landsbesluit bijzondere rechtspositionele bepalingen politiepersoneel (AB. 1988 61 0204AB88.061) (laatst gewijzigd bij AB. 1995 9) alsmede het Bezoldigingsbesluit politie (AB. 1999 GT 1 0204GT99.001) (Pos. 130) zijn hierbij ingetrokken; in dit Lham. zijn verschillende terugwerkingsdata opgenomen; dit Lham. is tevens t.u.v. art. 28 van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (AB. 1989 GT 37) (zie III.1)
***** Deze wijziging werkt terug tot en met 1 januari 2011
****** Het Landsbesluit politieopleidingen 2004 (uitv. art. 10, onderdeel d) (AB. 2004 28) is hierbij ingetrokken. Dit landsbesluit is ook t.u.v. art. art. 21, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103). Dit landsbesluit werkt terug tot en met 1 januari 2011.
******* Artikel I, onderdeel A, ten 2°, van deze wijziging werkt terug tot en met 1 januari 2000
******** De citeertitel van deze landsverordening is bij de Landsverordening van 18 juli 2003 houdende regels in verband met de inwerkingtre­ding van de Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba (AB. 2003 57) gewijzigd; voorheen luidde de citeertitel Landsverordening bescherming staatsgeheimen
 
We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options