02.09. Wetgeving

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0209GT87.004          Algemene bepalingen der wetgeving (Pos. 1)
                                     Wijziging: 2009 75
0209AB91.107          Algemene termijnenverordening (inwtr. 2009 92)
0209GT92.002          Landsverordening bekendmaking en inwerkingtreding

                                      Uitvoering:
                                      0209AB86.001 Landsbesluit bekendmaking
                                      wettelijke regelingen (uitv. art. 8, onderdelen a, b en c)
                                      Wijziging: 1987 95; 1990 91; 2004 23

                                      0209AB86.002 Landsbesluit regeling Landscourant
                                      (uitv. art. 8, onderdeel d)
                                      Wijziging: 1987 95
0209GT87.002           Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur
                                      (m.v. 1987 GT 2a)
                                      Wijziging: 1989 70
0209GT87.003           Landsverordening bijzondere overgangsbepalingen
0209GT93.008           Aanpassingsregeling eenvormige landsverordeningen
 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options