02.13. Begrotingsfondsen

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


                                     Instelling
0213AB95.050          Landsverordening houdende instelling van drie
                                     begrotingsfondsen
                                     Wijziging: 2012 52 (2013 10)

                                     Begrotingen
 
                                    0213AB95.051  Landsverordening tot vaststelling van de
                                                                  begroting van het Garantiefonds voor het
                                                                  dienstjaar 1994
                                     0213AB95.052  Landsverordening tot vaststelling van de
                                                                  begroting van het Fonds Afvloeiing Personeel
                                                                  voor het dienstjaar 1994
                                     0213AB98.019  Landsverordening tot vaststelling van de
                                                                  begroting van het Garantiefonds voor het
                                                                 dienstjaar 1995

                                      Instelling 
0213AB02.089          Landsverordening tot oprichting van het Interim-
                                     Wegeninfrastructuurfonds
                                     Begrotingen
                                     0213AB02.090  Landsverordening tot vaststelling van de
                                                                  begroting van het Interim- 
                                                                  Wegeninfrastructuurfonds sep-dec 
                                                                  dj. 2002
                                     0213AB03.054  Landsverordening tot vaststelling van de
                                                                  begroting van het Interim-
                                                                  Wegeninfrastruc­tuurfonds voor het
                                                                  dienstjaar 2003
                                     0213AB04.024  Landsverordening tot vaststelling van de
                                                                  begroting van het Interim- 
                                                                  Wegeninfrastruc­tuurfonds voor het 
                                                                  dienstjaar 2004
                                     0213AB05.008  Landsverordening houdende vaststelling van
                                                                   de begroting van het Interim-
                                                                   Wegeninfrastructuur­fonds voor het
                                                                   dienstjaar 2005
                                     0213AB06.055  Landsverordening houdende vaststelling van
                                                                  de begroting van het Interim-
                                                                  Wegeninfrastructuur­fonds voor het 
                                                                  dienstjaar 2006
                                     0213AB07.100  Landsverordening houdende vaststelling van
                                                                  de begroting van het Interim-
                                                                  Wegeninfrastructuur­fonds voor het
                                                                  dienstjaar 2007
                                     0213AB08.017  Landsverordening van 25 februari 2008 tot
                                                                  vaststelling  van de begroting van het Interim-
                                                                  Wegeninfrastructuurfonds voor het 
                                                                  dienstjaar 2008
                                     0213AB09.051  Landsverordening houdende vaststelling van
                                                                  de begroting van het Interim-
                                                                  Wegeninfrastructuur­fonds voor het 
                                                                  dienstjaar 2009
                                     0213AB10.039  Landsverordening houdende vaststelling van
                                                                  de begroting van het Interim-
                                                                  Wegeninfrastructuur­fonds voor het
                                                                  dienstjaar 2010
                                     0213AB11.048  Landsverordening houdende vaststelling van
                                                                  de begroting van het Interim-
                                                                  Wegeninfrastructuurfonds voor het 
                                                                  dienstjaar 2011
                                     0213AB12.016  Landsverordening tot vaststelling van de
                                                                  begroting van het Interim-
                                                                  Wegeninfrastructuurfonds voor het 
                                                                  dienstjaar 2012
                                     0213AB13.051  Landsverordening van 23 juli 2013 tot
                                                                  vaststelling  van de begroting van het Interim-
                                                                  Wegeninfrastructuurfonds voor het
                                                                  dienstjaar 2013

                                      Instelling
0213AB10.055          Landsverordening tot oprichting van een tweetal
                                     begrotingsfondsen ten behoeve van de toeristische
                                     promotie van Aruba onderscheidenlijk ten behoeve 
                                     van de  verbetering van het toeristische product Aruba
                                     Wijziging: 2011 13 (inwtr. 2011 14)**; 2022 161

                                     Begrotingen 
                                     0213AB10.056  Landsverordening tot vaststelling van de
                                                                  begroting van het Aruba Tourism Marketing
                                                                  Fund voor de periode september 2010 -
                                                                  december 2010
                                     0213AB10.057  Landsverordening tot vaststelling van de
                                                                  begroting van het Tourism Product 
                                                                  Enhancement Fund voor de periode september
                                                                  2010 -  december 2010

                                     0213AB11.051  Landsverordening van tot vaststelling van de
                                                                  begroting van het Tourism Product  
                                                                  Enhancement Fund voor de periode van
                                                                  1 januari 2011 tot en met 31 december 2012
                                                                  Wijziging: 2012 30

                                    0213AB13.045  Landsverordening van 18 juli 2013 tot vaststelling
                                                                 van de begroting van het Tourism Product
                                                                 Enhancement Fund voor de periode van
                                                                1 januari 2013 tot en met 31 december 2013

                                     Instelling
0213AB12.044          Landsverordening Onderwijsfonds***

                                     Instelling
0213AB12.052          Landsverordening Criminaliteitsbestrijdingfonds
                                     (inwtr. 2013 10)

*

Het Fonds Bestrijding Narcotica is vervallen op grond van de Landsverordening Criminaliteitbestrijdingfonds (AB. 2012 52). Voor de begrotingen van dit fonds vide AB. 1995 53 (dienstjaar 1994) en AB. 1996 63 (dienstjaren 1995 en 1996).
De Landsverordening tot oprichting van een begrotingsfonds ten behoeve van de sanering van schulden en investeringen (AB. 2009 42) is vervallen op grond van het landsbesluit van 30 november 2012 (AB. 2012 50). Voor de begrotingen van dit fonds vide AB. 2009 43 (dienstjaar 2009) en AB. 2010 89 (dienstjaren 2010 en 2011)
De in deze paragraaf opgenomen landsbesluiten t.u.v. de landsverordeningen tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Financiën (de zgn. Landsbesluiten financieringsbehoefte) zijn tevens opgenomen in II.12 “Begrotingen en jaarrekeningen”
De in deze paragraaf opgenomen landsbesluiten t.u.v. de landsverordeningen tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Financiën (de zgn. Landsbesluiten financieringsbehoefte) zijn tevens opgenomen in II.12 “Begrotingen en jaarrekeningen”

** Werkt terug tot en met 1 januari 2011
*** Treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip
 
We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options