02.14. Schulden en garanties*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0214GT99.015          Landsverordening betreffende het aangaan van
                                     kasgeldleningen (Pos. 660)
0214AB87.003          Landsverordening schatkistpapier** (m.v. 1987 3a)
                                     Wijziging: 2001 140
                                     Uitvoering:
                                     0214AB88.006  Landsbesluit schatkistpapier (uitv.
                                     art. 5, derde lid, 14, tweede lid, 17 en 18)
                                     Geldleningen
Pos. 661                     Landsverordening tot het aangaan van een
                                     langlopende lening ten koste van Aruba tot een
                                     bedrag van ten hoogste Afl. 2.000.000,- (AB. 1967 15)
Pos. 662                     Landsverordening tot het aangaan van een
                                     langlopende lening ten koste van Aruba tot een
                                     bedrag van ten hoogste Afl. 600.000,- (AB. 1968 13)
Pos. 663                     Landsverordening tot het aangaan van een
                                     langlopende lening ten koste van Aruba tot een
                                     bedrag van ten hoogste Afl. 4.400.000,- (AB. 1969 4)
Pos. 664                     Landsverordening tot het aangaan van een
                                     langlopende lening ten koste van Aruba ter waarde
                                     van ECU 800.000,- (AB. 1984 3)
Pos. 665                     Landsverordening tot het aangaan van een
                                     langlopende lening ten koste van Aruba ter waarde
                                     van US$ 11.000.000,- (AB. 1984 4)
0214AB89.036          Landsverordening van 15 augustus 1989, houdende
                                     machtiging tot het aangaan van geldleningen in
                                     verband met de aankoop van een waterproductie-
                                     eenheid t.b.v. het W.E.B.
0214AB90.104          Landsverordening van 28 december 1990 houdende
                                     machtiging tot het aangaan van geldleningen in
                                     verband met de vervanging van de schakelinstallatie
                                     met bijbehorende voorzieningen ten behoeve van het
                                     Water- en Energiebedrijf, alsmede tot het
                                     contragaranderen van een borgtochtsovereenkomst,
                                     betreffende een van deze leningen tussen de
                                     Staat der Nederlanden en de Europese
                                     Investeringsbank
0214AB91.079          Landsverordening van 24 juni 1991 houdende
                                     machtiging tot het aangaan van een geldlening in
                                     verband met de verbetering van de faciliteiten op de
                                     Aeropuerto Internacional Reina Beatrix
0214AB91.127          Landsverordening van 22 november 1991 houdende
                                     bepalingen ter zake van de leningen in het kader van
                                     de financiële medewerking door de Staat der
                                     Nederlanden (Landsverordening financiële
                                     medewerking)

                                     Uitvoering:
                                     0214AB92.102  Lham. t.u.v. art. 1, tweede lid
                                     0214AB95.034  Lham. t.u.v. art. 1, tweede lid
0214AB93.043          Landsverordening van 12 juli 1993 houdende
                                     machtiging tot het aangaan van een geldlening in
                                     verband met de aankoop van het pand
                                    J.G. Emanstraat 30 ten behoeve van de Voogdijraad.
1993 66                      Landsbesluit financieringsbehoefte 1993 (uitv. art. 2,
                                     tweede lid, van de Lv. vaststelling begroting Land dj.
                                    1993 (AB. 1993 59)
0214AB94.004         Landsverordening van 27 januari 1994 houdende
                                    machtiging tot het aangaan van een geldlening in
                                    verband met de aankoop van het pand R.J.
                                    Schimmelpennincklaan 1 te 's-Gravenhage ten
                                    behoeve van het Kabinet van de Gevolmachtigde
                                    Minister
1995 23                     Landsbesluit financieringsbehoefte 1995 I (uitv. art. 2,
                                    tweede lid, van de Lv. vaststelling begroting Land dj.
                                   1995 (AB 1995 21)
1995 58                     Landsbesluit financieringsbehoefte 1995 II (uitv. art. 2,
                                    tweede lid, van de Lv. vaststelling begroting Land
                                    dj. 1995 (AB 1995 21)
1996 37                     Landsbesluit financieringsbehoefte 1996 I (uitv. art. 2,
                                    tweede lid, van de Lv. vaststelling begroting Land
                                    dj. 1995 (AB 1996 35)
1996 52                     Landsbesluit financieringsbehoefte 1996 II (uitv. art. 2,
                                     tweede lid, van de Lv. vaststelling begroting Land
                                     dj. 1997 (AB 1997 17)
1997 32                      Landsbesluit financieringsbehoefte 1997 I (uitv. art. 2,
                                     tweede lid, van de Lv. vaststelling begroting Land
                                     dj. 1995 (AB 1996 35)
2000 14                      Landsbesluit financieringsbehoefte 2000 I (uitv. art. 2,
                                     tweede lid, van de Lv. vaststelling begroting ministerie FIN
                                     dj. 2000 (AB 2000 19)
2000 55                      Lb. t.u.v. art. 2, tweede lid, onderdeel b, van de
                                     landsverordening tot vaststelling van de begroting
                                     van het ministerie van Financiën voor het dienstjaar 2000
0214AB00.091          Landsverordening van 25 oktober 2000 houdende
                                     machtiging van de minister van Financiën tot het
                                     aangaan namens het Land van een geldleningsovereenkomst
                                     ter waarde van US$ 20 miljoen
2002 98                      Landsverordening van 20 september 2002, houdende
                                     machtiging van de minister  van Financiën en
                                     Economische Zaken tot  het  aangaan van
                                     leningsovereenkomsten in verband met de uitbetaling
                                     van salarissen van het personeel van het Bushiri
                                     Beach Hotel**
2002 101                    Landsbesluit financieringsbehoefte 2002 (uitv. art. 2,
                                     tweede lid, van de Lv. vaststelling begroting
                                     ministerie FEZ apr-dec dj. 2002 (AB. 2002 71)
2002 102                    Landsbesluit financieringsbehoefte 2002 (uitv. art. 2,
                                     tweede lid, van de Lv. vaststelling begroting
                                     ministerie FEZ apr-dec dj. 2002 (AB. 2002 71)***
2003 40                      Landsbesluit financieringsbehoefte 2003 (uitv. art. 2,
                                     tweede lid, van de Lv. vaststelling begroting
                                     ministerie FEZ apr-dec dj. 2003 (AB. 2003 34)
2004 57                      Landsbesluit financieringsbehoefte 2004 (uitv. art. 2,
                                     tweede lid van de Landsverorde­ning tot vaststelling
                                     van de begroting van het ministerie van Financiën en
                                     Economische Zaken voor het dienstjaar
                                     2004 (AB 2004 no. 15)
2005 3                        Landsbesluit financieringsbehoefte 2005 (uitv. art. 2,
                                     tweede lid, van de Landsverordening tot vaststelling
                                     van de begroting van het ministerie van Financiën
                                     en Economische Zaken voor het dienstjaar 2005
                                     (AB 2004 no. 68)
200513                       Landsbesluit financieringsbehoefte 2005-II (uitv. art. 2,
                                     tweede lid, van de Landsverordening tot
                                     vaststelling van de begroting van het ministerie
                                     van Financiën en Economische Zaken voor het
                                     dienstjaar 2005 (AB 2004 no. 68)
2005 79                      Landsverordening van 23 december 2005 tot
                                     machtiging van de minister van Financiën en
                                     Economische Zaken tot het aangaan van geldleningen
                                     ter aanzuivering van verwachte liquiditeitstekorten
2007 49                      Landsbesluit financieringsbehoefte 2007 (uitv. art. 2,
                                     tweede lid van de Landsverorde­ning tot vaststelling van
                                     de begroting van het ministerie van Financiën en
                                     Economische Zaken voor het dienstjaar 2007
                                     (AB 2007 no. 35)
2007 110                    Landsverordening van 5 december 2007 houdende
                                     machtiging van de minister van Financiën en
                                     Economische Zaken tot het  verrichten van 
                                     rechtshandelingen ter beëindiging van een gerechtelijke
                                     geschil met de naamloze vennootschap Aruba Bank
                                     N.V. in verband met de in het verleden door de Stichting
                                     Aruba Hospitality Trades Training Center aangegane
                                     financiële verplichtingen jegens deze naamloze
                                     vennootschap****
2008 35                      Landsbesluit financieringsbehoefte 2008 (uitv. art. 2,
                                     tweede lid, van de Landsverorde­ning tot vaststelling van de
                                     begroting van het ministerie van Financiën en Economische
                                     Zaken voor het dienstjaar 2008 (AB 2007 no. 118)
2009 58                      Landsbesluit financieringsbehoefte 2009 (uitv. art. 2, tweede,
                                     lid, van de Landsverorde­ning tot vaststelling van de begroting
                                     van het ministerie van Financiën en Economische Zaken voor
                                     het dienstjaar 2009 (AB 2009 no. 12)
2011 45                      Landsbesluit Financieringsbehoefte 2011-I (uitv. art. 2, tweede
                                     lid, van de Landsverorde­ning tot vaststelling van de begroting
                                     van het Land voor  het dienstjaar 2011 (AB 2011 no. 36)
2011 61                      Landsbesluit Financieringsbehoefte 2011-II (uitv. art. 2, tweede 
                                     lid, van de Landsverorde­ning tot vaststelling van de begroting
                                     van het Land voor het dienstjaar 2011 (AB 2011 no. 36)
2011 69                      Landsbesluit Financieringsbehoefte 2011-III (uitv. art. 2, tweede
                                     lid, van de Landsverorde­ning tot vaststelling van de begroting 
                                     van het Land voor het  dienstjaar 2011 (AB 2011 no. 36)
2012 65                      Landsbesluit Financieringsbehoefte 2012-II (uitv. art. 2 van de
                                     Landsverorde­ning tot vaststelling van de begroting van het Land
                                     voor het dienstjaar 2012 (AB 2012 no. 14)
2013 35                      Landsbesluit Financieringsbehoefte 2013-I (uitv. art. 2, tweede
                                     lid,  van de Landsverordening tot vaststelling van de begroting 
                                     van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2013
                                     (AB 2013 no. 34)*****

                                     Garanties
0214AB86.041          Landsverordening van 26 november 1986 houdende
                                     machtiging tot het garanderen van een geldlening ten
                                     behoeve van het project "De Palm Reef Island"
0214AB87.053          Landsverordening van 5 juni 1987, houdende
                                     machtiging tot het garanderen van een
                                     obligatielening t.b.v. de uitvoering van de tweede
                                     en derde fase van het "Playa Linda Beach Resort"

                                     Uitvoering:
                                     0214AB87.081 Landsverordening van 28 juli 1987, 
                                     no. 8, t.u.v. art. 2

0214AB87.101          Landsverordening van 9 oktober 1987, houdende
                                     machtiging tot het garanderen van een geldlening ten
                                     name van de Eagle Beach Hotel N.V. in verband met
                                     de uitvoering van het Ramada Renaissance Hotel
                                     project
                                     Wijziging: 1991 59

                                     Uitvoering:
                                     0214AB87.116  Landsbesluit van 13 november
                                     no.7, t.u.v. art. 2
0214AB87.108          Landsverordening van 22 oktober 1987 no. 1,
                                     houdende voorzieningen in verband met het
                                     uitvoeren van het Hyatt Regency Aruba Hotel project
0214AB87.111          Landsverordening van 23 oktober 1987,
                                     houdende machtiging tot het garanderen van
                                     geldleningen ten name van de Boulevard Hotel N.V. in
                                     verband met de uitvoering van het Coral Reef hotel 
                                     project

                                     Uitvoering:
                                     0214AB87.121  Landsbesluit van 27 november 1987 no. 2
0214AB88.030          Landsverordening van 31 maart 1988, houdende
                                     machtiging tot het garanderen van een geldlening ten
                                     name van Beta Hotel Enterprises N.V. in verband met de
                                     uitvoering van het Fisherman's Beach Resort
                                     project
1988 74                      Landsverordening van 14 juni 1988, houdende
                                     machtiging tot het avaleren van de door de SETAR
                                     geaccepteerde wissels ten behoeve van
                                     het financiëren van de levering en
                                     installatie van een internationale
                                     telefooncentrale

                                     Uitvoering:
                                     0214AB88.087  Landsbesluit t.u.v. art. 2
0214AB88.117          Landsverordening van 15 september 1988, houdende
                                     machtiging tot het  garanderen van een geldlening ten
                                     name van de Caribbean Satellite Systems N.V.
                                     in verband met de bouw van een videostation
0214AB88.152          Landsverordening van 23 december 1988, houdende
                                     machtiging tot het garanderen van drie leningen ten
                                     name van Plantation Bay Beach Resort & Casino N.V.
                                     i.v.m. de uitvoering van het gelijknamige project
2003 77                      Landsverordening van 16 september 2003 houdende
                                     machtiging tot het contragaranderen van een lening
                                     tussen de Europese Investeringsbank en 
                                     Aruban Investment Bank N.V.
2003 86                      Landsverordening van 4 november 2003 houdende
                                     voorzieningen in verband met de overdracht van het
                                     Bushiri Beach Hotel aan de naamloze vennootschap
                                     Bushiri Holding Aruba N.V.

 

 

* Voor uitgifte schatkistpapier en staatsobligaties zie jaarklappers
De in deze paragraaf opgenomen landsbesluiten t.u.v. de landsverordeningen tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Financiën (de zgn. Landsbesluiten financieringsbehoefte) zijn tevens opgenomen in II.12 “Begrotingen en jaarrekeningen”
De in deze paragraaf opgenomen landsbesluiten t.u.v. de landsverordeningen tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Financiën (de zgn. Landsbesluiten financieringsbehoefte) zijn tevens opgenomen in II.12 “Begrotingen en jaarrekeningen”
** Tevens opgenomen in II.11 “Comptabel en financieel beheer”
*** Aan dit landsbesluit is abusievelijk dezelfde citeertitel gegeven als aan het landsbesluit, gepubliceerd in AB. 2002 101
**** Artikel 1, tweede lid, omvat een machtiging aan de minister van Financiën en Economische Zaken om een obligatieleningovereenkomst met Aruba Bank N.V. aan te gaan
***** Zie eerdergenoemd voetnoot “De in dit landsbesluit eerstgenoemde delegatiegrondslag is niet correct; deze dient te luiden: (op) artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2013 (AB 2013 no. 34)”.
 

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options