02.17. Uitvoeren verdragen en resoluties

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0217AB07.024          Sanctieverordening*
                                     Wijziging: 2009 14 (inwtr. 2009 16)

                                     Uitvoering:
                                     0217AB10.027  Sanctiebesluit bestrijding terrorisme 
                                     en terrorismefinanciering
                                     (uitv. art. 2, eerste lid)
                                     Wijziging: 2012 36

                                     0217AB11.025  Sanctiebesluit Libië 2011
                                     (uitv. art. 2, eerste en tweede lid)

                                     0216AB98.070 Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 6, vierde lid)

0217AB99.001          Landsverordening uitvoering Chemisch Wapenverdrag

                                     Uitvoering:
                                     0217AB02.026  Landsbesluit uitvoering Chemisch
                                     Wapenverdrag (uitv. artt. 1 en 5, vijfde lid)

0217AB12.040           Landsverordening internationale misdrijven
                                      (uitv. Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof
                                      (Trb. 2000, nr. 120)**

 

 *  De Sanctieverordening zoals opgenomen in AB. 1997 64 (en die nooit in werking is getreden) is hierbij ingetrokken
**  De Landsverordening uitvoering folteringverdrag (AB 1999 no. 8) en de Landsverordening uitvoering genocideverdrag (AB 1992 no. GT 22) (Pos. 625) zijn hierbij ingetrokken;
 

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options