03.02. Georganiseerd overleg*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0302AB92.103          Landsbesluit zetelverdeling commissie G.O.A. 1992
                                    (uitv. art. 102, tweede lid, van de L.M.A.)

 

* Zie ook XIII.5 en XVII.1 voor bepalingen inzake georganiseerd overleg
Het Landsbesluit georganiseerd overleg ambtenarenzaken (Pos. 716) (AB. 1954 7) is ingetrokken bij AB. 2002 57
 

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options