03.05. Vakantie en vrijstelling van dienst

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0305GT98.022          Landsverordening vakantie en vrijstelling van dienst
                                     ambtenaren (Pos. 733)*
                                     Wijziging: 2009 75; 2009 87**; 2010 90 
                                     Uitvoering:
                                     0305GT99.019 Lham. t.u.v. art. 2, tweede lid (Pos. 734)

 

* Zie voor uitgewerkte tijdelijke afwijkingen van deze landsverordeningen AB. 1987 131; 1990 106; 1992 98
** Betreft de wettelijke vaststelling van de verhogingen van de vakantie-uitkering vanaf 1 januari 2009
 

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options