03.07. Wachtgeld

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0307GT96.011          Wachtgeldbesluit (Pos. 742)
                                     Wijziging: 2005 30 (inwtr. 2010 101)*

1985 31                      Wachtgeldregeling vrijwillige uitdiensttreding
                                     overheidspersoneel 1986
0307GT96.027          Duurtetoeslagbesluit wachtgelders (Pos. 785)

 

* De tekst van de wijziging zoals opgenomen in AB 2005 30 is ook in AB 2005 2 gepubliceerd; vermeld wordt enkel AB 2005 30
 

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options