03.10. Pensioenfonds

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


2001 9                        Landsverordening van 7 februari 2001 houdende
                                     goedkeuring van twee onderlinge regelingen tot
                                     splitsing van pensioenfondsen van de Nederlandse Antillen
0310AB05.030          Landsverordening privatisering APFA *(inwtr. 2005 31; 2010 101) 
                                     Wijziging: 2007 107

 * De tekst van deze landsverordening is reeds in AB 2005 no. 2 (0310AB05.002) gepubliceerd, hier wordt enkel vermeld AB 2005 30; de artt. 20 en 21 zijn in werking getreden met ingang van de dag na die van plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba met dien verstande dat art. 20 terugwerkt tot en met 1 januari 1998; het grotendeels van deze landsverordening is in werking getreden met ingang van 1 mei 2005 (vide AB. 2005 31) m.u.v. de artikelen 2, 6, 12 tot en met 18 en 22, eerste lid, onderdelen b, c en d, die in werking zijn getreden m.i.v. 1 januari 2011 (vide AB. 2010 101).
Art. 20 betreft een tot en met 1 januari 1998 terugwerkende wijziging van de Landsverordening oprichting Algemeen Pensioenfonds (Pos. 767) (AB. 1995 GT 28 0310GT95.028); in art. 22, eerste lid, onderdeel a, wordt deze landsverordening ingetrokken; deze intrekkingsbepaling is m.i.v. 1 mei 2005 (zie AB. 2005 31) in werking getreden; dit betekent dat ook de navolgende uitvoeringsregelingen zijn komen te vervallen:
Landsbesluit beheersregelen Algemeen Pensioenfonds (uitv. art. 2, derde lid, van AB. 1995 GT 28) (PB. 1951 4) (Pos. 768); MR. t.u.v. het bepaalde in de artt. 5, eerste lid, 7, eerste lid, 8, vierde lid, 9, derde lid, 10, eerste lid, onder 5 tweede lid, 11, tweede en derde lid, van PB. 1951 4 (PB. 1951 5) (Pos. 769);
Instructie directeur Algemeen Pensioenfonds (uitv. art. 6 eerste lid, van PB. 1951 4) (AB. 2002 GT 6) (Pos. 770); Regeling toezicht College van Commissarissen Algemeen Pensioenfonds (uitv. art. 8, vijfde lid, van PB. 1951 4) (AB 1996 GT 38 0310GT96.038) (Pos. 771);
Landsbesluit afrekening Algemeen Pensioenfonds (uitv. art. 2, derde lid, van AB. 1995 GT 28) (AB 2002 GT 7) (Pos. 772) 
 

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options