04.01a. Onderlinge regelingen belastingen

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0401AB90.024          Gezamenlijke beschikking plaatselijk aangeworven
                                     werkkrachten*
1998 3                        Gezamenlijke regeling tot wijziging van de Gezamenlijke
                                     regeling ter uitvoering van artikel 35b, derde lid, van de
                                     Belastingregeling voor het Koninkrijk
2000 92                      Regeling persoonsregister douane**

 

Dit is een ministeriële regeling t.u.v. art. 17, derde lid, letter b van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (zie Annex H.1) 
**  Dit is een ministeriële regeling t.u.v. art. 6 van de Rijkswet administratieve bijstand douane (AB 2000 8) 
 

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options