04.03. Voorkoming van dubbele belasting*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0403GT88.030          Landsverordening voorkoming dubbele belasting (Pos.
                                     47)

                                     Uitvoering:
                                     0403AB99.040  Landsbesluit voorkoming dubbele
                                     belasting (uitv. art. 1, eerste lid

 

* De Landsverordening belastingverdrag Amerika (Pos. 45) (PB. 1957 14) is ingetrokken bij de Invoeringsverordening Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB. 1997 34); dientengevolge is het Lham. t.u.v. art. 2 daarvan (1990 GT 64) (Pos. 46) ook komen te vervallen

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options