07.05. Overlijden

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0705GT99.006         Begrafenisverordening (Pos. 296)

                                    Uitvoering:
                                    0705GT95.021  Lham. t.u.v. artt. 11, tweede en
                                    derde lid, en 13, eerste lid (Pos. 297)

                                    1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 37, vijfde lid)

                                     0705GT93.036  Landsbesluit lijkenvervoer (uitv. art.
                                     40) (Pos. 298)

0705GT99.007          Landsverordening overlijdensverklaringen (Pos. 299)

                                     Uitvoering:
                                     0705GT99.008  Lham. t.u.v. art. 2, derde lid (Pos.
                                     300)

0705AB13.032         Crematieverordening
                                 Wijziging: 2014 11 (inwtr. 2014 12)
                                 Uitvoering:
                                 0418AB14.035 Crematiebesluit (uitv. artt. 2, derde lid, 4, derde lid, 5, tweede lid, 6, 10, 14, eerste lid, ond. c, en 17)**

*

Dit Lham. is tevens ter uitvoering van de Crematieverordening (AB 2013 no. 32) en de Retributieverordening (AB 1988 no. GT 4)

** Dit Lham. is tevens ter uitvoering van de Begrafenisverordening (AB 1999 no. GT 6) en de Retributieverordening (AB 1988 no. GT 4)
We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options