10.03. Veeteelt en visserij

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1003GT92.017          Verordening op het vissen met sleepnetten (Pos. 448)
                                     Wijziging: 1997 34 
1003AB92.116          Visserijverordening
                                     Inwtr.: 1993 15
                                     Wijziging: 1997 34; 2008 63 (inwtr. 2008 65)

                                     Uitvoering:
                                     1003AB93.015  Visserijbesluit (uitv. artt. 3, 11 en 19)

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 12, vierde lid)

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options