10.13. Vestiging en uitoefening van bedrijven

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1013GT90.055          Vestigingsverordening bedrijven (Pos. 443)
                                     Wijziging: 1997 33, 34; 2008 63; 2014 11 (inwtr. 2014 12)
                                     2020 156 (inwtr. 2020 172)

                                     Uitvoering:
                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                      toezichtuitoefening (uitv. art. 9a, vierde lid) 
1013GT02.001          Vergunningsverordening (Pos. 183)*
                                     Wijziging: 2014 11 (inwtr. 2014 12); 2016 45; 
                                     AB 2016 no. 48 (inwtr. AB 2018 no. 36)

                                     Uitvoering:
                                     1013GT88.018  Landsbesluit voorschriften flessen,
                                     kannen of kruiken (uitv. art. 6) (Pos. 184)

                                     1013GT90.066  Vergunningsbesluit (uitv. art. 8)
                                     (Pos. 185)

                                     1999 31  Regeling mededelingskosten
                                     vergunningsverordening (uitv. art. 21, derde lid)

                                     1013AB88.037  Landsbesluit vergunningsrechten
                                     (uitv. art. 40, eerste lid)

                                     1013GT90.013  Landsbesluit logement- en
                                     hotelregisters (uitv. art. 44, eerste lid) (Pos. 187)

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                      toezichtuitoefening (uitv. art. 56a, vierde lid)

                                      Pos. 188 Lham. t.u.v. art. 60, eerste lid (PB. 1963 73)

1013GT88.066          Landsverordening winkelsluiting (Pos. 473)
                                     Wijziging: 1997 34

                                     Uitvoering:
                                     1013GT89.039  Lham. t.u.v. art. 6 (Pos. 474)

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 9a, vierde lid) 

Vervangt de tekst zoals gepubliceerd in AB. 1990 GT 43 (m.v. 1990 GT 43a; GT 43b)
We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options