10.14. In- en uitvoerverboden*

 AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1014GT90.054          Uitvoerverbodenverordening (Pos. 441)
                                     Wijziging : 1997 34            
                                             
                                     Uitvoering:

                                     1014GT89.022  Lham. t.u.v. artt. 1 en 6 (Pos. 442)
                                     2013 17   Landsbesluit bijzondere 
                                     opsporingsambtenaren 2012 
                                     (uitv. art. 6, tweede lid)**

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 3a, vierde lid)

                                     1014AB99.001   Landsverordening uitvoering Chemisch Wapenverdrag***

 

 

Zie ook VI.3 Natuurbeschermingsverordening en X.12 Landsverordening in- en uitvoer; de Landsverordening
houdende verbod tot uitvoer aloëplanten is vervallen (zie AB. 1995 2)
** Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (AB. 2000 94) is hierbij ingetrokken
***  Zie voor aanwijzing landelijk autoriteit, belast met de uitvoering Chemisch Wapenverdrag
in Aruba, AB 1997 39 0701AB97.039

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options