11.01. Algemene regelingen m.b.t. arbeid*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1101AB13.014           Arbeidsverordening (inwtr. 2013 90)**
                                      Wijziging: 2013 20; 2013 28

                                      Uitvoering:

                                      1101AB13.078 Regeling gevaarlijke arbeid jeugdigen (uitv. art. 20, tweede lid)

                                      1101AB13.097 Arbeidstijdenbesluit horeca en casino’s (uitv. art. 27)

                                      1101AB13.053 Landsbesluit registers Arbeidsverordening 2013
                                      (uitv. artt. 28, vijfde lid, 30, tweede lid, en 31, tweede lid)                                      

1101AB13.020          Landsverordening bestuurlijke handhaving arbeidswetgeving
                                     Wijziging: 2014 11 (inwtr. 2014 12)

                                     Uitvoering:
                                     1101AB13.074 Landsbesluit bestuurlijke handhaving arbeidswetgeving
                                     (uitv. art. 3, vierde lid)

 

 

Zie ook Zevende Titel A van het BW. (XV.1) 
** De van de Nederlandse Antillen op 1./1/86 overgenomen Arbeidsverordening (AB. 1990 no. GT 57) (Pos. 449) is hierbij ingetrokken. Dientengevolge zijn ook de navolgende regelingen komen te vervallen:

Lham. t.u.v. art. 1, onderdeel c (AB. 1992 92); Landsbesluit met zondagen gelijkgestelde dagen (uitv. art.8, eerste lid, onderdeel b) (AB. 1989 GT 74) (Pos. 451); Landsbesluit arbeidslijst (uitv. art. 12, eerste lid) (AB.1990 GT 30) (Pos. 452); Arbeidsbesluit I (uitv. art. 20) (AB. 1990 GT 58) (Pos. 453);
Arbeidsbesluit II (uitv. art. 20) (AB. 1990 GT 59) (Pos. 454); Arbeidsbesluit III (uitv. art. 20) (AB. 1990 GT 14) (Pos. 455); Landsbesluit t.u.v. art. 21 (AB. 1990 8).
Het Horecabesluit (AB. 1991 no. GT 19) (Pos. 456) en het Arbeidsbesluit Casino (AB. 1990 no. GT 15) (Pos. 457) zijn o.g.v. art. 36 m.i.v. 1 januari 2014 komen te vervallen
AB. 2013 no. 90 betreft de inwerkingtreding van art. 16, tweede lid, ond. a en c, en het derde lid, ond. a en c

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options