11.03. Beloning van de arbeid

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1103GT89.026           Landsverordening minimumlonen (Pos. 464)
                                      Wijziging: 1992 81; 1993 2, 77; 1994 66, 67; 1995 84;
                                      1997 5, 34; 1998 1; 1999 22; 2002 51; 2003 93; 2005
                                      71; 2006 83; 2008 41; 2009 60; 2011 75;
                                      2013 7; 2013 19; 2013 20; 2014 11 (inwtr. 2014 12); 2016 13;
                                      2017 44;

                                      Uitvoering:*
                                      1103GT91.020  Lham. t.u.v. art. 7, derde lid (Pos.
                                      465)

                                      1103AB90.095 Lham. t.u.v. art. 7, derde lid

                                      1103GT91.028  Lham. t.u.v. art. 17, tweede lid (Pos.
                                      466)**

                                      1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen
                                       toezichtuitoefening (uitv. art. 13a, vierde lid)

                                                                          

Het Landsbesluit van 2 oktober 1990, no. 7 t.u.v. art. 17, tweede lid (AB. 1990 no. 71) is ingetrokken bij Landsbesluit van 27 juni 1991 no. 2
(niet afgekondigd) 
** De wettelijke basis van dit landsbesluit is gewijzigd in art. III, derde lid, van de Invoeringsverordening Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB. 1997 34)
 
We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options