11.04. Vakantie

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1104GT93.011          Vakantieverordening (Pos. 475)
                                      Wijziging: 1997 34; 2013 no. 20; 2014 11 (inwtr. 2014 12)

                                     1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen
                                      toezichtuitoefening (uitv. art. 16a, vierde lid)

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options