11.04a. Pensioen

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1104AB11.085          Landsverordening algemeen pensioen
                                   Wijziging:* 2013 96; 2014 11 (inwtr. 2014 12); 2014 58
                                   (inwtr. 2014 78) (gewijzigd: 2016 32)

1104GT98.017          Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (Pos. 462)
                                     Wijziging: 2001 91; 2011 86; 2012 54 (inwtr. 2013 15)

                                     Uitvoering:
                                    1104GT91.079  MR. t.u.v. art. 4, tweede lid (Pos. 463)

                                    1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 20, vierde lid) 
1104AB10.086          Regeling doorberekening toezichtskosten 
                                     ondernemingspensioen­fondsen
                                     (uitv. art. 24)* 
1104AB13.031          Landsbesluit grondslagen bestuurlijke handhaving
                                     sectorale toezichtwetgeving (uitv. art. 26a, vijfde lid)

* Op grond van artikel XIII van de Aanpassingsverordening Landsverordening algemeen pensioen (AB. 2011 86) is deze (voormalige) ministeriële regeling sinds 1/1/12 blijven voortbestaan als een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, t.u.v. art. 24 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen
 
We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options