11.05. Arbeid in bijzondere bedrijven*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1105GT91.049           Stuwadoorsverordening (Pos. 467)**
                                      Wijziging: 1997 33, 34

                                      Uitvoering:
                                      1105GT89.063  Stuwadoorsbesluit (uitv. art. 2)
                                      (Pos. 468)

                                      1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen
                                      toezichtuitoefening (uitv. art. 2a, vierde lid)

                                      1105GT93.022 Landsbesluit t.u.v. art. 4, zesde lid
                                      (Pos. 469) 

 

Zie ook XV.3 (Landsbesluit monstering schepelingen) 
**  Vervangt de tekst van AB. 1989 GT 62 
 

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options