11.06. Veiligheid van de arbeid

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1106GT90.031          Veiligheidsverordening (Pos. 476)*
                                     Wijziging: 1997 34; 2013 20, AB 2014 no. 11 (inwtr. AB 2014 no. 12)

                                     Uitvoering:
                                     1106GT91.021  Veiligheidsbesluit I (uitv. art. 2)
                                     (Pos. 477)

                                     Uitvoering:
                                     1106GT90.019  MR. t.u.v. art. 38 (Pos. 478)

                                     1106GT89.096  MR. t.u.v. art. 55, eerste lid (Pos. 479)

                                     1106GT91.022  Veiligheidsbesluit II (uitv. art. 2)
                                     (Pos. 480)

                                     1106AB92.101  Veiligheidsbesluit gasreservoirs en
                                     gasinstallaties (uitv. art. 2, eerste lid)**
                                     Wijziging: 2005 72

                                     1106AB88.147  MB. t.u.v. art. 2, tweede, derde en
                                     vijfde lid

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 4b, vierde lid)

* Vervangt AB. 1989 GT 64 
** Doet AB. 1989 GT 44 vervallen 

                                   

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options