11.07. Arbeidsbemiddeling

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1107GT89.006         Arbeidsbureauverordening (Pos. 487)

                                     Uitvoering:
                                     1107GT89.007  Arbeidsbureaubesluit (uitv. art. 9)
                                     (Pos. 488)

1107GT94.008          Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten 
                                     (Pos. 489)
                                     Wijziging: 1997 34; 2009 75; 2013 20; 2013 28

                                     Uitvoering:
                                     1107GT91.023  Landsbesluit inschrijving
                                     arbeidskrachten (uitv. artt. 3, tweede lid, en 9, eerste
                                     lid, onderdelen d en e) (Pos. 490)

                                    1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 9a, vierde lid)

 

* De tekst van de Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten werd vóór zijn publicatie in het Afkondigingsblad van Aruba gewijzigd bij artikel 14 van de Landsverordening bestuurlijke handhaving arbeidswetgeving (AB. 2013 20). Deze wijziging is dan ook verwerkt in de tekst van deze landsverordening zoals gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Aruba (AB 2013 21) en wordt daardoor niet als een aparte wijziging in de index opgenomen
 

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options