12.02. Zorg voor onderscheiden groepen*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


Pos. 501                     Verordening houdende beginselen en voorschriften
                                     omtrent maatregelen ten opzichte van jeugdige
                                     personen (PB. 1968 77)
                                     Wijziging: 1997 34

                                     Uitvoering:
                                     Pos. 502  Lham. t.u.v. artt. 22 en 23 (PB. 1924 21)
1202GT91.045          Landsverordening kosteloze rechtskundige bijstand
                                     (Pos. 503)
                                     Wijziging: 1997 34    

1202AB10.099         Landsverordening reparatietoeslag
                                     Wijziging: 2013 60; 2013 96; 2018 34; 2022 no 161;

1202AB11.063         Landsverordening sociale vorming (inwtr. 2011 71)

1202AB17.038         Landsverordening kinderopvang
                                    Wijziging 2019 28 (inwtr. 2020 33); 2022 96;

De Landsverordening ouderdomsvoorziening (AB. 1988 GT 35) (Pos. 551) is ingetrokken (zie AB. 1994 53) 
** Deze landsverordening vervalt 3 jaar na zijn inwerkingtreding (art. 23, eerste lid)
 
We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options