12.03. Sociale Verzekeringsbank*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1203GT95.001          Landsverordening Sociale Verzekeringsbank
                                     (Pos. 504)                                   

                                     Uitvoering:
                                     1203GT91.084  Landsbesluit kosten beheer SVB
                                     (uitv. art. 15) (Pos. 505)

                                     1203AB87.065  Landsbesluit van 31 juli 1986 no. 5,
                                     houdende de instelling van de Raad van Toezicht en
                                     Advies (uitv. artt. 4 en 12)

                                     1203AB06.024  Landsbesluit rechtspositie directeur SVB (uitv.
                                     art. 6, tweede lid)

                                     1203AB06.023  Landsbesluit presentiegeld leden Raad van
                                     Toezicht en Advies SVB (uitv. art. 12, zesde lid)**

1203AB05.026          Landsverordening van 7 april 2005 houdende
                                     voorzieningen om de in het kader van de algemene
                                     ziektekostenverzekering ontstane tekorten in de jaren
                                     2004 en 2005 op te vangen met overdrachten ten laste
                                     van de Sociale Verzekeringsbank***

 

Zie de annex A.I voor de Onderlinge regeling S.V.B. 
**  Werkt terug tot en met 1 januari 1986 
***  Artikel 1 werkt terug tot en met 26 november 2004 
 

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options