12.07. Weduwen- en wezenverzekering

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1207GT96.030          Landsverordening algemene weduwen- en
                                     wezenverzekering (Pos. 558)
                                     Wijziging:* 1997 34; 2000 101 (inwtr. 2000 102); 2005
                                     70*; 2005 74; 2007 116; 2008 77; 2009 75; 2010 98
                                     (inwtr. 2010 103); 2011 87; 2013 96; 2014 11 (inwtr. 2014 12);
                                     2016 34; 2017 511; 2019 35; 2022 12;

                                     Uitvoering:
                                     1994 GT 3  Lham. t.u.v. art. 4, eerste lid (Pos. 559)

                                     1207GT96.015  Lham. t.u.v. art. 6, vierde lid (Pos.
                                     560)

                                     1994 GT 4  Lham. t.u.v. art. 16, vijfde lid (Pos. 561)

                                     2001 2  Landsbesluit inkomensgrens AZV en glijdende
                                     schaal premies AZV/AOV/AWW (uitv. art. 29, zesde lid)
                                     (inwtr. 2000 102)

                                     1207GT97.013  Lham. t.u.v. art. 29, zevende lid
                                     (Pos. 562)

                                     2002 31  Landsbesluit premieplicht inwonende
                                     dienstboden (uitv. artt. 29, zevende lid, en 32,
                                     zesde lid)**

                                    1207AB92.013  Lham. t.u.v. art. 30 eerste lid
                                     (premiepercentages 1986 tot en met 1991)

                                     1207AB92.021  Lham. t.u.v. art. 30 eerste lid
                                     (premiepercentage 1992)
                                     Wijziging: 1993 71

                                     1207AB93.071  Lham. t.u.v. art. 30 eerste lid
                                     (premiepercentages 1993 en 1994)
                                     Wijziging: 1994 52

                                     1207AB04.073  Lham. t.u.v. art. 30 eerste lid
                                     (premiepercentages 1995 tot en met 2006)***

                                     1206AB05.083  Gezamenlijke regeling AOV/AWW en
                                     loonbelasting 2006 (uitv. artt. 31 en 32, vijfde lid)****
                                     1207GT96.025  Pos. 563 Landsbesluit regeling
                                     College van Beroep weduwen- en wezenver¬zekering
                                     (uitv. art. 39, tweede lid) (PB. 1965 200)
                                     Wijziging: 1998 41

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 40a, vierde lid)

                                     1207GT97.014  Lham. t.u.v. art. 42 (Pos. 564)

                                     2002 GT 14  Landsbesluit t.u.v. art. 48 (Pos. 565)

                                     2013 17  Landsbesluit bijzondere 
                                     opsporingsambtenaren 2012 
                                     (uitv. art. 48, tweede lid)*****

* AB. 2005 70 :    -    werkt t.a.v. de wijziging van de bedragen in de artt. 11, eerste en derde lid, 12, eerste, tweede en derde lid, en 29, vierde lid, terug tot en met 1 januari 2005;
                            -  in deze wijziging zijn opgenomen de bedragen in de artt. 11, eerste en derde lid, 12, eerste, tweede en derde lid,  zoals die luidden in de periode 1 augustus 1993 - 31 december 2004
                            -  in deze wijziging is opgenomen het bedrag in art. 29, vierde lid, zoals dat luidde in de periode 1 januari 1996 - 31 december 1997
AB. 2007 106:    in deze wijziging is opgenomen het bedrag in art. 29, vierde lid, zoals dat luidde in de periode 1 januari 1998 - 31 december 2004
AB. 2010 98:    art. II, onderdeel I, ten 1° en 2°, werkt terug t/m 1 januari 1998; art. II, onderdeel I, ten 3°, werkt terug t/m 1 januari 2004; art. II, onderdeel BB, ten 2º, werkt terug t/m 1 januari 2005
**  Deze regeling werkt terug tot en met 1 januari 2001 
***  Werkt terug tot en met 1 januari 1995 
****  De Gezamenlijke regeling AOV/AWW en loonbelasting (Pos. 60/548) (AB. 1993 GT 23) is hierbij ingetrokken 
***** Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (AB. 2000 94) is hierbij ingetrokken
 
We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options