13.08. Bevordering van de studie*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1308GT89.089          Reiskostenverordening (Pos. 570)
1308GT88.045          Huisvestingstoelageverordening (Pos. 571)
1308GT88.002          Studietoelageverordening (Pos. 572)

 

De regeling, genoemd op de positieve lijst onder no. 569, is abusievelijk daarop vermeld, aangezien deze regeling reeds voor 1-1-1986 was komen te vervallen bij AB. 1985, 21 (niet overgenomen) 
 

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options