13.10. Historische en andere culturele waarden

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1310GT91.046          Monumentenverordening (Pos. 598)
                                     Wijziging: 1997 33, 34; 2000 25; 2009 75; 2009 84

                                     Uitvoering:
                                     1310AB97.015  Landsbesluit monumentenregister (uitv. art. 6,
                                     derde lid)

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 19a, zesde lid)

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options