15.08. Hypotheek, kadaster, grensregeling*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1508GT90.021          Landsverordening hypotheekbewaring (Pos. 25)**
                                     Wijziging: 2012 54 (inwtr. 2013 15)

                                     Uitvoering:
                                     1508GT89.035  Lham. t.u.v. art. 7, tweede lid (Pos.
                                     26)

                                     1508GT89.053  Lham. t.u.v. art. 49 (Pos. 27)

1508GT89.023         Kadasterverordening (Pos. 28)
                                    Wijziging: 1995 49***

                                     Uitvoering:
                                     1508GT90.063  Kadasterbesluit (uitv. art. 3) (Pos.
                                     29)
                                     Wijziging: 1995 24 (inwtr. 1997 33); 1999 21

1508GT90.023          Landsverordening grensregeling (Pos. 32)
 

1508AB89.013          Landsbesluit van 31 januari 1989 no. 13,
                                     houdende machtiging van de Hypotheekbe­waarder
                                     tot overschrijven van de eigendomsakte van het
                                    perceel Huize de la Salle op naam van de Universiteit
                                    van Aruba.
  

 

Zie ook XV.1 (Landsbesluit kadastrale aanduiding appartementen) 
** Voor een afwijkende toepassing van art. 30 en 31 zie AB. 2012 17
***  Deze wijziging treedt in werking op een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te bepalen tijdstip
(Artikel III, onderdeel B) 

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options