16.02. Wettelijke regelingen verband houdende met het Wetboek van Strafrecht*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1602AB12.040          Landsverordening internationale misdrijven**

1602GT88.016          Landsverordening houdende maatregelen ter
                                     beteugeling van het euvel van het gebruiken van eens
                                     anders vaartuig zonder daartoe gerechtigd te zijn
                                     (Pos. 177)
                                     Wijziging: 1997 34

1602AB11.028          Landsverordening voorkoming en bestrijding 
                                     witwassen en terrorismefinanciering
                                     (inwtr. 2011 33)
                                     Wijzigingen: AB 2014 no. 11 (inwtr. AB 2014 no. 12); 
                                     AB 2016 no. 53 (inwtr. AB 2016 no. 62); 
                                     AB 2017 no. 45 (inwtr. AB 2017 no. 55); 
                                     AB 2019 no. 26 (inwtr. AB 2019 no. 30),
                                    AB 2021 no. 143 (inwtr. AB 2021 no. 147);
                                    Invoering:
                                    1602AB11.029  Invoeringsverordening Landsverordening
                                     voorkoming en bestrijding witwassen en 
                                     terrorismefinanciering (inwtr. 2011 33)***

                                     Uitvoering:
                                    1602AB11.030  Landsbesluit regeling geldelijke
                                     overmakingen (uitv. art. 6, vierde lid)
                                     (inwtr. 2011 33)
                                     Wijzigingen: AB 2014 no.64; AB 2020 no. 84; AB 2021 no. 76;                                            

1602AB11.066          Regeling erkende aandelenbeurzen LWTF
                                     (uitv. art. 10, eerste lid, ond. a. ten 3°***)

1602AB11.065          Regeling erkende introductielanden LWTF (uitv. art. 16)

1602AB12.011          Regeling verificatiedocumenten LWTF (uitv. art. 19, zesde lid)

1602AB13.047          Landsbesluit Register Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
                                    2013 (artikelen 22, derde lid, en 54)*****

1602AB12.023          Interimregeling indicatoren ongebruikelijke transacties 
                                     LWTF (uitv. art. 25)******

1602AB12.047          Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties*** 

1602AB11.078          Landsbesluit grondslagen bestuurlijke handhaving
                                     LWTF (uitv. art. 37, vijfde lid)

1602AB00.027          Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant
                                     geld
                                     Inwtr. 2003 15
                                     Wijziging: 2012 55 (inwtr. 2012 61); 2014 11
                                    (inwtr. 2014 12); 2021 143; 

                                     Uitvoering:
                                     1602AB10.028   Lb. van 24 juni 2010 no. 1
                                     (uitv. art. 1, definitie "geld")

                                     1602AB00.088  Landsbesluit in- en uitvoer contant
                                     geld (uitv. artt. 2, eerste en tweede lid, en 12)
                                     Inwtr. 2003 15
                                     Wijziging: 2010 26
 

De Landsverordening aanvullende bepalingen vrijheidsbeneming (Pos. 629) (PB. 1891 28) is ingetrokken bij de Invoeringsverordening Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1997 34); De Landsverordening strafbaarstelling witwassen (AB 1993 70) is ingetrokken bij de Landsverordening van 19 april 2006(AB 2006 11) tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50), de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85), de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60), alsmede de Landsverordening van 20 juni 2000 bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 2000 no. 63)  
**  De Landsverordening uitvoering genocideverdrag (1992 GT 22) (Pos. 625) is hierbij ingetrokken (zie ook II.17) 
***  De Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB. 1995 85) is hierbij ingetrokken. Dientengevolge is de navolgende uitvoeringsregeling van die landsverordening komen te vervallen:
  - het Landsbesluit aanwijzing financiële diensten (uitv. art. 1, eerste lid, definitie “dienst”, ten 13°) (AB. 2000 23).
De navolgende uitvoeringsregelingen van de voorgenoemde landsverordening zijn, na een periode van een jaar als uitvoeringsregelingen van de artt. 22, derde lid, onderscheidenlijk 25 van de Lv. voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB. 2011 28) te hebben voorbestaan, m.i.v. 31 mei 2012 vervallen (vide art. 12 van AB. 2011 no. 29):
 - het Landsbesluit registerreglement meldpunt ongebruikelijke transacties (AB. 1999 50);
 - de Regeling indicatoren financiële dienstverleners 1999 (AB. 1999 19);
 - de Regeling indicatoren verzekeringswezen (AB. 2002 29);
 - de Regeling indicatoren casino’s (AB. 2002 12);
 - de Regeling indicatoren beroepsbeoefenaren (AB. 2009 18);
 - de Regeling indicatoren handelaren in zaken van grote waarde (AB. 2009 19).
De Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB. 1995 86) is ook door middel van AB. 2011 29) komen te vervallen. Dientengevolge zijn de navolgende uitvoeringsregelingen van die landsverordening komen te vervallen:
 - de MR. t.u.v. art. 1, definitie “dienst”, ten 7° (AB. 1996 57);
 - het Landsbesluit nadere identificatievereisten (uitv. artt. 1, definitie “dienst”, ten 12º en 3, eerste lid, onderdeel d) (AB. 1996 46);
 - het Landsbesluit aanwijzing financiële diensten (uitv. art. 1, definitie “dienst”, ten 12°) (AB. 2000 23);
 - de Regeling identificatievereisten rechtspersonen (uitv. art. 3, vierde lid) (AB. 1999 4). 
****  Werkt terug tot en met 1 juni 2012 
*****  Deze regeling zou o.g.v. art. 16, eerste lid, m.i.v. 1 december 2012 vervallen, doch haar geldigheid is o.g.v. art. 6, derde lid, van de Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties (AB. 2012 47) verlengd tot 1 april 2013 
******  Treedt in werking m.i.v. 1 april 2013 
 
We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options