16.03. Wetboek van Strafvordering

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1603AB96.075          Wetboek van Strafvordering van Aruba*
                                     Wijziging: 1997 34; 1999 3 (inwtr. 2000 97);
                                     2009 22 (inwtr. 2009 30); 2012 10;
                                     AB 2014 no. 11 (inwtr. AB 2014 no. 12)                                     
                                     Invoering:
                                     1603AB97.034  Invoeringsverordening Wetboek van
                                     Strafvordering van Aruba (Inwtr. 1997 55 1603AB97.055)

                                     Uitvoering:
                                     1603AB97.050  Landsbesluit toevoeging in
                                     strafzaken (uitv. artt. 61, 62, 63, 68 en 69)

                                     1603AB97.049  Landsbesluit vergelijkend onderzoek
                                     celmateriaal (uitv. artt. 79, 79b, 79d)

                                     Uitvoering:
                                     1603AB09.046  Lb. t.u.v. art. 12, eerste lid, en 23, eerste lid
                                     1603AB98.007  Lb. t.u.v. art. 32, tweede lid

                                     1603AB97.053  Landsbesluit modelformulieren
                                     strafvordering (uitv. artt. 82, tweede lid, 155, tweede
                                     lid, 168, tweede lid, 419 en 420, vierde lid)

                                     1603AB97.054  Landsbesluit bewaring
                                     inbeslaggenomen voorwerpen (uitv. artt. 141, tweede
                                     lid, en 143)

                                     1603AB00.013  Landsbesluit taken landsrecherche
                                     (uitv. art. 184, eerste lid, onderdeel b)
                     
                                     1603AB97.041  Landsbesluit instemming
                                     overbrenging gevonniste personen (uitv. art. 599)

Het van de Nederlandse Antillen overgenomen Wetboek van Strafvordering (Pos. 609) (PB. 1914 21) is hierbij ingetrokken; dientengevolge zijn ook de navolgende regelingen ter uitvoering daarvan komen te vervallen:
Lham. t.u.v. art. 8 onderdeel 5º (Pos. 610) (PB. 1918 79);
Lham. t.u.v. art. 8 onderdeel 5º (Pos. 611) (PB. 1930 83);
Lham. t.u.v. art. 8 onderdeel 5º (Pos. 204) (1988 GT 64) 
 
We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options