16.05. Tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1605GT00.001          Beginselenverordening gevangeniswezen (Pos. 632)
1605GT00.002          Landsbesluit gevangeniswezen (Pos. 633)

                                     Uitvoering:
                                     Pos. 637  Instructie gevangenisgelden (uitv. art. 64a)
                                     (PB. 1960 122)

1605GT95.025          Landsbesluit Commissie van Toezicht strafgevangenis
                                     en Huis van bewaring (Pos. 635)
1605AB05.075          Landsverordening penitentiaire beginselen**
                                     Wijziging: 2012 54 (inwtr. 2013 15)

 

Zie ook III.4 en III.11 (instructie en dienstkleding personeel) 
**  Het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening wordt vastgesteld in een landsverordening, waarin tevens het invoerings- en overgangsrecht voor deze landsverordening worden geregeld 
 

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options