Law texts 02.10 Beheer en overdracht domaniale gronden

  • 02.10GT89.021 Landsverordening uitgifte eigendommen

  • 02.10GT91.065 Landsverordening tot regeling van de rechten met betrekking tot onroerende goederen die bij wijze van concessie of vergunning zijn uitgegeven

Document download informatie:

(Files with extention .pdf can be read by: Adobe Reader)

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options