Law texts 04.06 Inkomsten- en loonbelasting

 • 04.06AB00.054 Landsverordening bijzondere belasting op winstuitdelingen***

 • 04.06AB00.089 Regeling loonbelastingtabel 2001

 • 04.06AB00.090 Regeling inkomstenbelastingtabel 2001

 • 04.06AB01.131 Regeling loonbelastingtabel 2002

 • 04.06AB01.132 Regeling inkomstenbelastingtabel 2002

 • 04.06AB02.109 Regeling inkomstenbelastingtabel 2003

 • 04.06AB02.110 Regeling loonbelastingtabel 2003

 • 04.06AB03.075 Regeling loonbelastingtabel 2004

 • 04.06AB03.076 Regeling inkomstenbelastingtabel 2004

 • 04.06AB04.062 Regeling loonbelastingtabel 2005

 • 04.06AB04.063 Regeling inkomstenbelastingtabel 2005

 • 04.06AB06.080 Regeling inkomstenbelastingtabel 2007

 • 04.06AB07.109 Regeling inkomstenbelastingtabel 2008

 • 04.06AB07.114 Regeling algemene voorschriften onbelaste kostenvergoedingen

 • 04.06AB11.073 Regeling inkomstenbelastingtabel 2012

 • 04.06AB12.043 Regeling inkomstenbelastingtabel 2013

 • 04.06AB90.073 Regeling inkomstenbelastingtabel 1986

 • 04.06AB90.074 Regeling inkomstenbelastingtabel 1987

 • 04.06AB90.075 Regeling inkomstenbelastingtabel 1988

 • 04.06AB90.076 Regeling inkomstenbelastingtabel 1989

 • 04.06AB90.077 Regeling inkomstenbelastingtabel 1990

 • 04.06AB90.099 Regeling loonbelastingtabel 1986

 • 04.06AB90.100 Regeling loonbelastingtabel 1987

 • 04.06AB90.101 Regeling loonbelastingtabel 1988

 • 04.06AB90.102 Regeling loonbelastingtabel 1989

 • 04.06AB90.103 Regeling loonbelastingtabel 1990

 • 04.06AB91.050 Regeling loonbelastingtabel 1991

 • 04.06AB91.095 Regeling inkomstenbelastingtabel 1991

 • 04.06AB92.089 Landsverordening van 9 juli 1992 houdende verzekering van de rechtmatige en richtige heffing van solidariteitsbelasting

 • 04.06AB93.025 MR. t.u.v. art.58, eerste lid, onderdeel a van Lv. inkomstenbelasting en art. 22 van Lv. loonbelasting

 • 04.06AB93.027 Regeling inkomstenbelastingtabel 1992

 • 04.06AB93.042 Regeling inkomstenbelastingtabel 1993

 • 04.06AB93.063 Regeling inkomstenbelastingtabel 1994

 • 04.06AB93.064 Regeling loonbelastingtabel 1994

 • 04.06AB94.001 Lham. t.u.v. art. 29, tweede lid

 • 04.06AB94.050 Regeling loonbelastingtabel 1995

 • 04.06AB94.051 Regeling inkomstenbelastingtabel 1995

 • 04.06AB95.006 Landsbesluit aangiftebiljet inkomstenbelasting 1993

 • 04.06AB95.077 Regeling loonbelastingtabel 1996

 • 04.06AB95.079 Regeling inkomstenbelastingtabel 1996

 • 04.06AB96.015 Landsbesluit aangiftebiljet inkomstenbelasting 1994

 • 04.06AB96.069 Regeling loonbelastingtabel 1997

 • 04.06AB96.070 Regeling inkomstenbelastingtabel 1997

 • 04.06AB98.040 Regeling loonbelastingtabel 1998

 • 04.06AB98.049 Regeling inkomstenbelastingtabel 1998 (uitv. art. 25, eerste lid)

 • 04.06AB98.078 Regeling inkomstenbelastingtabel 1999

 • 04.06AB98.079 Regeling loonbelastingtabel 1999

 • 04.06AB98.083 MR. t.t.v. MR. AB 1993, no. 25

 • 04.06AB99.071 Regeling inkomstenbelastingtabel 2000

 • 04.06AB99.072 Regeling loonbelastingtabel 2000

 • 04.06GT90.016 Regeling tegemoetkoming gehuwde AOV-genieters

 • 04.06GT91.051 Landsverordening inkomstenbelasting

 • 04.06GT91.063 Landsverordening loonbelasting

 • 04.06GT93.023 MR. t.u.v. art.28 en 29, vierde lid van Lv. AOV, de art. 31 en 32, vijfde lid van AWW en art. 22 van Lv. Loonbelasting

Document download informatie:

(Files with extention .pdf can be read by: Adobe Reader)

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options