AB1989No.02

  • AB1989No.02

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (20-01-1989)

    RIJKSWET van 29 september 1988 (Stb. 477), houdende goedkeuring van het op 10 december 1984 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (Trb. 1985, 69).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options