AB1989No.09

  • AB1989No.09

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (28-07-1989)

    LANDSBESLUIT van 8 februari 1989 no. 26, houdende de benoeming van de heer F.B. Flanegien tot Voorzitter van de Staten voor het zittingsjaar 1989 tot 12 september 1989.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options