AB1989No.14

  • AB1989No.14

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (11-04-1989)

    KONINKLIJK BESLUIT van 22 december 1988 (Stb. 680), houdende vaststelling van een algemene maatregel van rijksbestuur tot regeling van de vrijwillige hulpverlening aan gewonden, zieken, krijgsgevangenen, geïnterneerden en anderszins hulpbehoevenden door erkende en toegelaten verenigingen (Besluit Rode Kruis 1988).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options