AB1989No.31

  • AB1989No.31

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (01-09-1989)

    RIJKSWET van 24 mei 1989 (Stb. 218), houdende instemming van het Koninkrijk der Nederlanden met wijziging van de Overeenkomst betreffende de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling, 30 juni 1987 (Trb. 171).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options