AB1989No.33

  • AB1989No.33

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (01-09-1989)

    LANDSVERORDENING van 4 juli 1989 houdende afwijking van de maximumduur van de overeenkomsten, bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options