AB1989No.37

  • AB1989No.37

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (01-09-1989)

    LANDSBESLUIT van 27 juni 1989 no. 25, houdende de goedkeuring van het op de bergroting voor het dienstjaar 1988 onder artikel 08.14.72.20 nog beschikbare krediet van Afl. 120.000,= voor het uitvoeren van reparatie- en restauratiewerkzaamheden aan de Commandeur Pieter Boerschool toe te voegen aan de begroting voor het dienstjaar 1989 onder artikelnummer 10.04.72.20.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options